Contactgegevens

Deze website en bijbehorende domeinnamen zijn eigendom van;

VOF The Beerbox
Oosterhavenstraat 2a-2, 9711 SC, Groningen
vragen@thebeerbox.nl
KvK-nummer: 82745307
BTW-nummer: NL862588376B01

Voorwaarden

Door deze website te bezoeken en te gebruiken verklaar je je akkoord met de volgende voorwaarden. Kun je niet instemmen met de voorwaarden, gebruik deze website dan niet. Deze website is slechts bestemd voor bezoekers vanaf 18 jaar. Je verklaart hierbij dat je 18 jaar of ouder bent. Deze The Beerbox website is bestemd voor persoonlijk gebruik door particuliere consumenten.
Intellectueel eigendom
Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website, waaronder die met betrekking tot de programmatuur, teksten, beelden en geluiden berusten bij The Beerbox of bij diegene van wie wij een licentie verkregen hebben. Dit betekent onder meer dat het niet is toegestaan om zonder onze toestemming de op de website vermelde informatie openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, behalve voor persoonlijk gebruik.
Toepasselijkheid
Deze gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op de website van The Beerbox. Door deze website te bezoeken accepteer je dat op de website van The Beerbox het Nederlands recht van toepassing is. Je accepteert dat alle geschillen tussen partijen zullen worden berecht door de bevoegde rechter in Nederland. Partijen kunnen alleen afwijken van deze gebruikersvoorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene en/of gebruiksvoorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Aansprakelijkheid

The Beerbox stelt de inhoud van deze site met grote zorgvuldigheid samen. The Beerbox geeft echter geen garanties voor de inhoud van de informatie en de actualiteit en correctheid daarvan. The Beerbox is aansprakelijk voor de eventueel voorkomende fouten of onjuistheden danwel voor de gevolgen van het gebruik van de aangeboden informatie. The Beerbox is tevens aansprakelijk voor informatie die door derden, waaronder begrepen bezoekers, aan The Beerbox ter beschikking is gesteld voor vermelding op deze website. The Beerbox is niet aansprakelijk voor enigerlei schade ontstaan door het niet beschikbaar zijn of onbereikbaar zijn van de website en het gebruiken van de website waaronder begrepen onjuiste gegevensverwerkingen. Door het bezoeken van deze website accepteer je dat gebruik van deze website voor eigen risico is.

Onrechtmatige teksten

Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om teksten op deze site te plaatsen van pornografische, obscene, profane, lasterlijke, bedreigende, onrechtmatige aard of andere teksten die in strijd zijn met enige wet- en regelgeving, of die kunnen aanzetten tot onrechtmatig gedrag welke tot strafrechtelijke of civiele aansprakelijkheid kan leiden. Het promoten van excessief of onverantwoordelijk gebruik van alcoholhoudende drank of drankgebruik door minderjarigen is niet toegestaan.

Content

Alle soorten content op deze site zijn eigendom van The Beerbox of derden tenzij anders aangegeven. Zonder schriftelijke toestemming van The Beerbox en derden is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken en/of beeldmaterialen.

Privacy

Indien je op de The Beerbox website persoonsgegevens aan ons verstrekt, zoals je naam en e-mailadres, is onze privacyverklaring van toepassing. Wij raden je aan deze privacyverklaring goed te lezen voordat je ons deze gegevens verstrekt.

Hyperlinks

De website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar andere sites die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze website. Dit betekent niet automatisch dat The Beerbox verbonden is aan deze andere sites of de eigenaren ervan. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor deze andere sites inclusief de daarin opgenomen informatie.

Wijzigingen

The Beerbox behoudt zich het recht voor de inhoud van deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen wanneer zij dit noodzakelijk acht, zonder daarvoor enige voorafgaande waarschuwing te plaatsen. Door deze site te bezoeken, accepteer je dat je gebonden bent aan de herziene voorwaarden. The Beerbox raadt je derhalve aan regelmatig de voorwaarden te lezen.